I DON'T DO DRUGS. I AM DRUGS.
"Не беше нито щастлива, нито нещастна. И много често тя съзнаваше, с тихата ирония на философ, че беше само сива, никому непотребна вещ."
Д. Димов, “Тютюн” (via touslecrow)